/  4
عنوان : برگزاری همایش روز دختر در مراكز بهداشتی درمانی دهدز
کد خبر : ۷۱۹۰۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 
ساعت : ۲۳:۵۶:۶

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱


تعداد بازدید : 59

بازگشت           چاپ چاپ         
 

دهدز - خیابان شهید بهشتی - تلفن : 06143684000 نمابر : 06143684014

V5.1.0.0