عنوان : برگزاری شورای بهورزی در مركزبهداشت دهدز
کد خبر : ۶۸۷۱۳
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ 
ساعت : ۱۳:۲۴:۲۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

     

به گزارش روابط عمومی مراکز بهداشتی درمانی دهدز جلسه شورای بهورزی با حضور مهندس قریدون فرهادی رئیس مراکز بهداشتی درمانی دهدز ،نمایندگان بهورزان ودیگر اعضای شورا در دفتر مدیریت مرکز بهداشت برگزارشد.

در ابتدا مهندس فرهادی ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل بر اهمیت انجام مصوبات تاکید کرد.

در ادامه هریک از نمایندگان بهورزان به بیان مشکلات منطقه خود پرداختندودر پایان با نظرسنجی اعضای شورا مصوبات جدید به تصویب رسید.


نمایش تعداد بازدیدها : 22

بازگشت           چاپ چاپ         
 

دهدز - خیابان شهید بهشتی - تلفن : 06143684000 نمابر : 06143684014

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0