عنوان : برگزاری جلسه التور در مركز بهداشت دهدز
کد خبر : ۶۴۷۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ 
ساعت : ۱۳:۳۸:۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی مراکز بهداشتی درمانی دهدز جلسه التور با حضور مهندس فریدون قرهادی رئیس مراکز بهداشتی درمانی دهدز ونیروهای ستادی در دفتر مدیریت مرکز بهداشت برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس فرهادی گفت :با توجه به پیک دوم التور ،اقدامات محیطی وپیشگیری ،اقدامات تشخیصی ودرمان مبتلایان احتمالی سه راه کار مهم در خصوص آمادگی ومقابله با هرگونه بیماری روده ای می باشد.

در ادامه اسکندر کیانی مسئول پیشگیری ومبارزه با بیماری ها ومختار موسوی مسول بهداشت محیط مرکز بهداشت اقدامات وبرنامه های پیشنهادی جهت آمادگی کامل برای مقابله با بیماری های روده ای را ارائه دادندومقرر گردید در جلسه شورای سلامت شهریور ماه روند آهک پاشی فاضلاب های شهر وروستا های پیگیری شود.


نمایش تعداد بازدیدها : 35

بازگشت           چاپ چاپ         
 

دهدز - خیابان شهید بهشتی - تلفن : 06143684000 نمابر : 06143684014

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0